Arya Plastik ve Kağıt Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. olarak üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
 • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi

  Benimsiyoruz. Bu doğrultuda;

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülüklerin, ilgili standartların ve şartların gerekliliklerini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirme ve performansımızı artırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

  Beyan ve taahhüt ederiz.